Regulatori

Upravljanje sustavom prilično je jednostavno s pomoću individualnih i centralnih regulatora koji su razvijeni s tehnologijom Bosch

Inteligentni sustav upravljanja klimatizacijom zraka

Iznimna klimatizacija zraka na dohvat ruke s pomoću individualnih i centralnih regulatora u Bosch dizajnu. Od Boscha razvijen novi centralizirani regulacijski sustav, s Air Flux hardverom i softverom, jamči maksimalni komfor i pouzdanost.

Bežični daljinski upravljač ARC C IR

Karakteristike regulatora

 • Ventilator sa sedam brzina
 • Petostupanjsko upravljanje krilcima
 • Osvjetljenje zaslona unutarnje jedinice može se isključiti
 • Niska potrošnja energije u načinu rada Eco
 • Upravljanje temperaturom s funkcijom praćenja
 • Funkcija zaključavanja na dodir

Način Eco

Kada je pritisnuta tipka ECO, u načinu hlađenja brzina ventilatora prebacuje se na automatsku, a postavljena temperatura je 26 °C. U načinu grijanja brzina ventilatora opet se prebacuje na automatsku, ali se ne mijenja prilagođena postavljena temperatura. Način ECO ostaje uključen osam sati – ako se ne pritisne neka druga tipka – unutarnja jedinica tada izlazi iz načina rada ECO.

Funkcija praćenja

Uređaj radi na temelju vrijednosti temperature koju je izmjerio senzor ugrađen u daljinski upravljač, a ne senzor temperature u samoj unutarnjoj jedinici i time se dobiva osjetljivije upravljanje temperaturom.

Funkcija petostupanjskog upravljanja krilcima

Ujednačena raspodjela zraka osigurana je krilcima koje se s regulatora mogu regulirati u 5 položaja.

Sleep mode

Kada se primi naredba „sleep mode“, jedinica radi u tihom modu rada za hlađenje/grijanje. Ako jedinica ne dobije neku drugu naredbu, u tom načinu radi osam sati i zatim izlazi iz tihog načina rada.

Žičani regulator ARC C-1

Karakteristike regulatora

 • Ventilator sa sedam brzina
 • Petostupanjsko upravljanje krilcima
 • Način mirovanja i tihi noćni način rada
 • Mogućnost izrade rasporeda
 • Bosch dizajn ugrađenog okretnog gumba za jednostavnu upotrebu
 • Način rada u odsutnosti za neprekidnu udobnost
 • Prikazuje sobnu temperaturu na glavnom zaslonu
 • Prikazuje temperaturu vanjskog zraka
 • Mogućnost uključivanja/isključivanja modova rada
 • Mogućnost grupnog upravljanja (najviše 16 unutarnjih jedinica)
 • Mogućnost prikaza detaljnih parametara sustava
 • Upozorenje za čišćenje filtra
 • Pozadinsko osvjetljenje zaslona

Funkcija rasporeda

Regulator se lako može upotrijebiti za postavljanje fleksibilnog rasporeda rada na temelju zahtjeva za udobnost koji variraju ovisno o zahtjevima korisnika prostora. Mogu se postaviti tri različita tjedna rasporeda. Također, intervali uključivanja i isključivanja unutarnje jedinice mogu se ručno prilagoditi s pomoću značajke klasičnog kontrolnog sata.

Dvosmjerna komunikacija

Dvosmjerna komunikacija unutarnje jedinice i žičanog regulatora omogućuje ispitivanje radnih parametara sustava s pomoću regulatora. Postavke kao što su vrijednosti vanjskog statičkog tlaka unutarnje jedinice, sprečavanje hladnog zraka te ujednačavanje temperature mogu se postaviti s pomoću žičanog regulatora.

Grupno upravljanje

Općenito, postoje 4 različite instalacije na kojima se upotrebljava žičani regulator. Te mogućnosti upravljanja omogućavaju fleksibilnost u rješenjima za projekt. Jednim žičanim regulatorom može se upravljati s najviše 16 unutarnjih jedinica.

 • a) Veza jedan na jedan (1 ARC C upravlja 1 unutarnjom jedinicom)
 • b) Master/slave veza (2 ARC C upravljaju 1 unutarnjom jedinicom)
 • c) Grupno upravljanje (1 ARC C upravlja s najviše 16 unutarnjih jedinica)
 • d) Master/slave grupno upravljanje (2 ARC C upravljaju s najviše 16 unutarnjih jedinica)

Funkcija pokretanja na toplo

U načinu grijanja ventilator unutarnje jedinice ne uključuje se sve dok temperatura izmjenjivača unutarnje jedinice ne dosegne postavljenu vrijednost (15 – 20 – 24 – 26 °C), čime se osigurava da uređaj ne ispuhuje hladan zrak.

Namještanje ujednačene temperature

U modu hlađenja hladni se zrak nakuplja na području blizu tla. Pad temperature u prostoriji do kojeg dolazi zbog te pojave može se ujednačiti primjenom namještanja ujednačene temperature. Razlika između postavljene temperature prostorije i ciljane temperature unutarnje jedinice može se namjestiti na vrijednosti od 0 – 2 °C.

Također, budući da se u načinu grijanja topli zrak nakuplja u području stropa, pad temperature u prostoriji do kojeg dolazi zbog te pojave može se ujednačiti primjenom namještanja ujednačene temperature. Razlika između postavljene temperature prostorije i ciljane temperature unutarnje jedinice može se namjestiti na vrijednosti od 0 – 2 – 4 – 6 °C.

Žičani regulator za hotele ARC H-1

Karakteristike regulatora

 • Ventilator sa sedam brzina
 • Bosch dizajn ugrađenog okretnog gumba za jednostavnu upotrebu
 • Način mirovanja i tihi noćni način rada
 • Ugrađeni suhi kontakt
 • Funkcija pomoći koja ovisi o kontekstu
 • Redak običnog teksta koji ovisi o kontekstu
 • Prikazuje sobnu temperaturu na glavnom zaslonu
 • Prikazuje temperaturu vanjskog zraka
 • Upozorenje za čišćenje filtra
 • Pozadinsko osvjetljenje zaslona

Ugrađeni suhi kontakt

ARC H žičani regulator sadrži posebno razvijeni ugrađeni suhi kontakt za hotele. Regulator podržava rješenja kao što su hotelske kartice s ključevima, kartice za vrata/prozore, senzor ili tajmeri čime se omogućuje da unutarnja jedinica radi samo kada je to potrebno, čime se omogućuje ušteda energije. Dvije su različite logike rada:

 • kada se izvadi hotelska kartica s ključem, unutarnja se jedinica isključuje i blokira se žičani regulator. Kada se kartica ponovno umetne, jedinica ostaje isključena, ali je regulator spreman za upotrebu i korisnik mora uređaj uključiti preko regulatora.
 • kada se izvadi hotelska kartica s ključem, unutarnja se jedinica isključuje i blokira se regulator. Kada se kartica ponovno umetne, jedinica se uključuje i regulator je spreman za upotrebu, a korisnik ne mora rukovati njime.

Centralni regulator sa zaslonom osjetljivim na dodir ACC MT

Karakteristike regulatora

 • Zaslon osjetljiv na dodir od 10,1“
 • Dojmljiv i pametan dizajn, korisnički prilagođeno sučelje
 • Softver se može ažurirati putem interneta ili preko USB-a
 • Ugrađeni web-preglednik za upravljanje na daljinu
 • Unutarnja se jedinica može prikazati na planu zgrade
 • Mogućnost uključivanja preko mreže ethernet
 • Automatske obavijesti o e-pošti
 • Mogućnost upravljanja s najviše 8 sustava i 64 unutarnje jedinice
 • Upravljanje tjednim ili sezonskim rasporedom i upravljanje posebnim programatorom za službene praznike
 • Korisnički prilagođeno upravljanje programatorom
 • Mogućnost upravljanja s najviše 32 sustava i 256 unutarnjih jedinica s dodatkom AC-EXP
 • Mogućnost prikaza detaljnih parametara sustava
 • Mogućnost autorizacije za 3 razine ovlasti (korisnik, tehničar, administrator)
 • Značajka grupnog uređivanja za brzu identifikaciju i jednostavno upravljanje unutarnjim jedinicama

Korisničko prilagođeno sučelje

Najčešće upotrebljavanim izbornicima kao što su plan kata, raspored i kalendar može se pristupiti sa glavnog zaslona centralnog regulatora zaslona osjetljivog na dodir pa se lako može vidjeti temperatura vanjskog zraka, broj unutarnjih jedinica u sustavu koji radi, isključen je ili je u kvaru. Unutarnje se jedinice mogu prikazati na planu zgrade, a unutarnjim se jedinicama može upravljati pojedinačno ili grupno s pomoću funkcije grupnog uređivanja.

Ažuriranje softvera na daljinu

Softver centralnog regulatora može se automatski ažurirati putem interneta. Ploča centralnog regulatora mora imati internetsku vezu da bi se ažuriranje softvera moglo obaviti preko interneta. Internetska se veza može uspostaviti preko sučelja LAN. Moraju se urediti postavke mreže. Simbol upozorenja pojavljuje se u retku naslova u gornjem dijelu centralnog regulatora kada je dostupno novo ažuriranje softvera. Ako ažuriranje putem interneta nije potrebno, softver regulatora može se ažurirati i preko USB memorijskog štapića.

Upravljanje i kontrola sustava

Ploča centralnog regulatora sa zaslonom osjetljivim na dodir ima važnu ulogu u upotrebi sustava klimatizacije VRF. Unutarnjim jedinicama i individualnim regulatorima može se jednostavno upravljati s jedne točke. Značajke kao što su odabir načina rada, postavka brzine ventilatora, smjer ispuhivanja i podešavanje položaja krilaca te postavka temperature za način hlađenja – grijanja i prikaz koda greške mogu se primijeniti na razini unutarnje jedinice. Također, postavke napredne razine kao što je zaključavanje mogu se postaviti na razini unutarnje jedinice, odabir načina rada, brzina ventilatora, funkcije uključivanja/isključivanja uređaja, određivanje ograničenja minimalne i maksimalne temperature mogu se postaviti preko individualnog regulatora u načinu za grijanje – hlađenje, a potpuno zaključavanje svih daljinskih upravljača i žičanih regulatora sustava može obaviti preko centralnog regulatora

Pristup putem weba i sustav upravljanja objektom BMS (Building Management System)

Središnja upravljačka ploča može se spojiti na internet putem mreže LAN/WAN i tako daljinski upravljati preko računala. Može se spojiti i putem sabirnice Modbus/TCP na sustave upravljanja u zgradarstvu drugih pružatelja usluga. Veze se, na primjer mogu uspostaviti za spajanje s digitalnim ulazom ili izlazom kao što su protupožarni sustavi ili svjetlosni sustavi upozorenja.

Funkcija programatora

Fleksibilni dnevni, tjedni ili sezonski rasporedi rada mogu se jednostavno postaviti s pomoću regulatora prema zahtjevima za udobnost koji se mijenjanju ovisno o potrebama korisnika. Mogu se postaviti najviše tri različita dnevna rasporeda. Može se odrediti maksimalno 10 tjednih programa, a taj se program može dodijeliti posebnom razdoblju tijekom godine. (npr. od 1. svibnja do 30. rujna način hlađenja, način rada za odmor itd.)

Rješenja za prošireno upravljanje

Preko priključka XYE središnje upravljačke ploče može se upravljati s najviše 8 sustava i 64 unutarnje jedinice. Dodatna ploča za proširenje, AC-EXP (koja je dodatna opcijska ploča) omogućuje proširenje upravljanja za 64 unutarnje jedinice po ploči, tako da sa dodatne 3 AC-EXP možemo upravljati do 256 unutarnjih jedinica. Komunikacija između vanjskih i unutarnjih jedinica obavlja se primjenom protokola PQE.

Usporedba funkcija individualnih regulatora


Pojedinosti funkcije

Dimenzije (ŠxVxD) mm

Upravljanje uključivanjem/isključivanjem

Odabir načina rada (hlađenje, grijanje, odvlaživanje, ventilator)

Upravljanje prilagodbom temperature

Prikaz vrijednosti sobne temperature na glavnom zaslonu

Prikaz datuma/vremena na glavnom zaslonu

Prikaz vrijednosti vanjske temperature zraka na glavnom zaslonu

Pozadinsko LED osvjetljenje unutarnje jedinice može se isključiti

Tihi noćni način

Način mirovanja

Zaključavanje gumb (roditeljska blokada)

Pozadinsko LED osvjetljenje zaslona

Upozorenje za čišćenje filtra

Upravljanje ventilatorom sa sedam brzina

Automatske oscilacije (ako je ova funkcija dostupna na unutarnjoj jedinici)

Upravljanje pet stupanjskim oscilacijama (ako je ova funkcija dostupna na unutarnjoj jedinici)

Funkcija dodjele jedinice

Dvosmjerna komunikacija

Grupno upravljanje (najviše 16 unutarnjih jedinica)

Postavka glavnog ili pomoćnog upravljanja

Dnevni planer

Tjedni raspored

Automatsko prebacivanje s ljetnog na zimsko računanje vremena

Funkcija praćenja

Način Eco

Dvije odvojene razine ovlasti (korisnik – tehničar)

Prikaz povijesti koda pogreške

Pristup pojedinostima koda pogreške

Različite mogućnosti jezika (turski, engleski, njemački, francuski, španjolski, ruski)

Ugrađeni suhi kontakt

Prikaz parametara sustava

Postavka aktivnih/pasivnih načina rada

Način rada u odsutnosti

Način snažnog hlađenja/ snažnog grijanja

Postavka vanjskog statičkog tlaka (ako je ova funkcija dostupna na unutarnjoj jedinici)

Podaci za kontakt ovlaštenog servisa

Redak s informacijama koji ovisi o kontekstu

Mogućnost ograničavanja minimalne i maksimalne postavljene temperature

Dovod energije putem komunikacijskog kabela s pomoću tehnologije Napajanje preko sabirnice

ARC C IR

47x170x25


X


X

S rasponom od 0,5 ili 1 °C


X

-


-


X

X

-

X

X

-

X


X


X


X

-

-


-

X

-

-

X

X

-


-


-


-

-


-

-

-

--

-

-


-


-

ARC C

123x101x25


X


X

S rasponom od 0,5 °C


X

X


X


X

X

X

X

X

X

X


X


X


X

X

X


X

X

X

X

X

X

X


X


X


X

-


X

X

X

XX

X

X


X


X

ARC H

123x120x25


X


X

S rasponom od 0,5 °C


X

-


X


X

X

X

-

X

X

X


-


-


X

X

-


-

X

-

-

X

-

X


X


X


X

X


X

X

-

-X

X

X


X


X