Automatizări

Controlul sistemului se desfăşoară destul de simplu, cu ajutorul automatizărilor individuale şi centralizate dezvoltate cu tehnologie Bosch

Climatizarea remarcabilă vă este la îndemână cu automatizările individuale şi centralizate dezvoltate şi produse de Bosch.

Automatizare la distanţă fără cablu ARC C IR

Caracteristicile automatizărilor

 • Ventilator cu şapte trepte de viteză
 • Comandă oscilaţie în cinci trepte
 • Iluminare ecran unitate interioară care poate fi stinsă
 • Modul de repaus asigură confort neîntrerupt
 • Consum scăzut de energie cu modul Eco
 • Control precis al temperaturii cu funcţia Follow me (Urmăreşte-mă)
 • Funcţie de programare
 • Blocare funcţie tactilă

Mod Eco

Atunci când este apăsată tasta ECO, în modul de răcire viteza ventilatorului este comutată la Automat, iar temperatura setată este de 26 °C. În modul de încălzire, viteza ventilatorului este comutată din nou la Automat, dar reglajul temperaturii nu se modifică. Modul ECO rămâne activ timp de 8 ore - dacă nu este apăsată nicio altă tastă - apoi unitatea interioară părăseşte modul ECO.

Funcţia Follow me (Urmăreşte-mă)

Dispozitivul funcţionează pe baza valorii temperaturii măsurate de un senzor de temperatură integrat în automatizarea de la distanţă, nu de senzorul de temperatură din cadrul unităţii interioare propriu-zise, iar acest lucru asigură un control mai precis al temperaturii.

Funcţie de oscilaţie în cinci trepte

Distribuţia omogenă a aerului este asigurată de lamele care sunt programabile pentru cinci trepte de la automatizare.

Mod de repaus

În modul de repaus, după primirea comenzii „mod de repaus“, unitatea funcţionează în modul de răcire/încălzire cu viteza automată a ventilatorului. Dacă unitatea nu primeşte nicio altă comandă, aceasta funcţionează timp de 8 ore în acest mod, iar apoi părăseşte modul silenţios.

Automatizare cu cablu ARC C

Caracteristicile automatizărilor

 • Ventilator cu şapte trepte de viteză
 • Funcţie de oscilaţie în cinci trepte
 • Funcţie puternică de răcire şi încălzire
 • Mod de repaus şi mod silenţios pentru noapte
 • Funcţie de programare
 • Design cu buton rotativ integrat pentru utilizare uşoară
 • Mod în deplasare pentru condiţii de confort neîntrerupt
 • Afişează temperatura încăperii pe ecranul principal
 • Afişează temperatura aerului din exterior
 • Funcţie pentru activarea/dezactivarea modurilor de funcţionare
 • Posibilitate de control al grupului (până la 16 unităţi interioare)
 • Funcţie pentru afişarea parametrilor de sistem detaliaţi
 • Avertisment pentru curăţarea filtrului
 • Iluminarea de fundal a ecranului

Funcţie de programare

Automatizarea poate fi utilizată pentru a configura cu uşurinţă programe flexibile de funcţionare în funcţie de solicitările de confort care variază potrivit cerinţelor utilizatorilor din respectivele spaţii. Pot fi configurate trei orare săptămânale diferite. De asemenea, intervalele la care unitatea interioară trebuie să pornească şi să se oprească pot fi reglate manual folosind funcţia clasică de temporizare.

Comunicare bidirecţională

Comunicarea bidirecţională între unitatea interioară şi automatizarea cu cablu permite interogarea parametrilor de funcţionare a sistemului cu ajutorul automatizării. Setări precum valorile presiunii statice externe ale unităţii interioare, prevenirea aerului rece şi echilibrarea temperaturii pot fi configurate cu ajutorul automatizării cu cablu.

Controlul de grup

Există, în general, 4 instalări diferite în care este utilizată automatizarea cu cablu. Aceste opţiuni de control permit flexibilitate în soluţiile pentru proiecte. Până la 16 unităţi interioare pot fi controlate folosind o singură automatizare cu cablu.

 • a) Conexiunea unu la unu (1 ARC C controlează 1 unitate interioară)
 • b) Conexiunea dublă (2 ARC C controlează 1 unitate interioară)
 • c) Control de grup (1 ARC C controlează până la 16 unităţi interioare)
 • d) Control de grup (2 ARC C controlează până la 16 unităţi interioare)

Funcţie pornire la cald

În modul de încălzire, ventilatorul unităţii interioare nu este activat decât atunci când temperatura serpentinei unităţii interioare atinge o valoare stabilită (15-20-24-26 °C), în acest fel asigurându-se faptul că dispozitivul nu suflă aer rece.

Reglajul pentru echilibrarea temperaturii

În modul de răcire, aerul rece se acumulează în zona din apropierea podelei. Scăderile de temperatură care rezultă din acest fenomen pot fi echilibrate folosind reglajul pentru echilibrarea temperaturii. Diferenţa dintre temperatura setată a încăperii şi temperatura ţintă a unităţii interioare poate fi reglată la valori de 0-2 °C.

De asemenea, deoarece aerul cald se acumulează în zona din apropierea tavanului în modul de încălzire, scăderile de temperatură din încăpere care rezultă din acest fenomen pot fi echilibrate folosind reglajul pentru echilibrarea temperaturii. Diferenţa dintre temperatura setată a încăperii şi temperatura ţintă a unităţii interioare poate fi reglată la valori de 0-2-4-6 °C.

Automatizare cu cablu pentru hoteluri ARC H

Caracteristicile automatizărilor

 • Ventilator cu şapte trepte de viteză
 • Design cu buton rotativ integrat pentru utilizare uşoară
 • Mod de repaus şi mod silenţios pentru noapte
 • Contact uscat integrat
 • Funcţia de ajutor sensibilă la context
 • Rând de text simplu sensibil la context
 • Afişează temperatura încăperii pe ecranul principal
 • Afişează temperatura aerului din exterior
 • Avertisment pentru curăţarea filtrului
 • Iluminarea de fundal a ecranului

Contact uscat integrat

Automatizarea noastră cu cablu include un contact uscat integrat special conceput pentru hoteluri. Automatizarea este conectată direct prin mijloace precum o cartelă de acces pentru hotel, o cheie de uşă/fereastră, un senzor sau un temporizator, ceea ce asigură faptul că unitatea interioară nu este acţionată inutil şi garantează economisirea energiei. Există două logici separate de funcţionare:

 • Atunci când cartela de acces pentru hotel este scoasă, unitatea interioară se opreşte, iar automatizarea cu cablu este blocată. Când cartela de acces este reintrodusă, unitatea rămâne oprită, dar automatizarea devine pregătită de utilizare, iar utilizatorul trebuie să pornească dispozitivul folosind automatizarea.
 • Atunci când cartela de acces pentru hotel este scoasă, unitatea interioară este oprită, iar automatizarea este blocată. Când cartela de acces este reintrodusă, unitatea porneşte şi automatizarea devine pregătită de utilizare, iar utilizatorul nu trebuie să manevreze automatizarea.

Automatizare centralizată cu afişaj tactil ACC MT

Caracteristicile automatizărilor

 • Ecran cu afişaj tactil de 10,1“
 • Design impresionant şi inteligent, interfaţă uşor de utilizat
 • Software-ul poate fi actualizat prin internet sau prin USB
 • Browser web integrat pentru telecomandă
 • Unităţile interioare pot fi afişate în planul clădirii
 • Opţiune pentru alimentare cu energie prin Ethernet
 • Notificări automate pe e-mail
 • Posibilitate de a controla până la 8 sisteme şi 64 de unităţi interioare
 • Gestionare săptămânală sau sezonieră a programului şi gestionare specială a programului pentru sărbătorile legale
 • Gestionare uşoară a programului
 • Posibilitate de a controla până la 32 de sisteme şi 256 de unităţi interioare cu accesoriul AC-EXP
 • Funcţie pentru afişarea parametrilor de sistem detaliaţi
 • Posibilitate de autorizare a utilizatorilor, cu 3 niveluri diferite de privilegii (utilizator, tehnician, administrator)
 • Funcţie editor de grup pentru identificare rapidă şi control uşor al unităţilor interioare

Interfaţă uşor de utilizat

Meniurile utilizate cel mai frecvent cum ar fi planul de amplasare, programul şi calendarul pot fi accesate rapid de la ecranul principal al automatizării centralizate cu afişaj tactil, şi pot fi vizualizate uşor temperatura aerului din exterior, precum şi numărul de unităţi interioare ale sistemului care funcţionează, care sunt oprite sau sunt defecte. Unităţile interioare pot fi afişate în planul clădirii şi pot fi acţionate individual sau în grupuri folosind funcţia editor de grup.

Actualizarea la distanţă a software-ului

Software-ul automatizării centralizate poate fi actualizat automat prin internet. Panoul automatizării centralizate necesită o conexiune la internet pentru a efectua actualizarea software-ului prin internet. Se poate stabili o conexiune la internet prin interfaţa LAN. Trebuie configurate şi setările de reţea. Când sunt disponibile actualizări ale software-ului, va apărea un simbol de avertisment în linia de titlu din secţiunea superioară a automatizării centralizate. Dacă nu este necesară actualizarea prin internet, software-ul automatizării poate fi actualizat şi printr-un stick de memorie USB.

Gestionarea şi controlul sistemului

Panoul automatizării centralizate cu afişaj tactil joacă un rol important în utilizarea sistemului de climatizare VRF. Unităţile interioare şi automatizările individuale pot fi gestionate cu uşurinţă dintr-un singur punct. Funcţii precum selectarea modului de funcţionare, setarea vitezei ventilatorului, direcţia de suflare şi reglarea oscilaţiei, precum şi setarea temperaturii modului de răcire-încălzire şi afişarea codurilor de eroare pot fi aplicate în funcţie de unitatea interioară. De asemenea, setări avansate de nivel precum blocarea, în funcţie de unitatea interioară, a modului de funcţionare, vitezei ventilatorului, funcţiilor de pornire/oprire a dispozitivului, definirea limitelor minime şi maxime de temperatură care pot fi stabilite folosind automatizarea individuală în modul de încălzire-răcire, precum şi blocarea completă a tuturor automatizărilor de la distanţă şi cu cablu ale sistemului pot fi efectuate, de asemenea, cu ajutorul automatizării centralizate

Acces prin web şi BMS (sistemul de gestionare a clădirii)

Panoul de comandă central poate fi conectat la internet prin LAN/WAN şi, prin urmare, poate fi comandat la distanţă de la un computer. Acesta poate fi conectat şi prin Modbus/TCP la sistemele de gestionare a clădirii ale altor furnizori de servicii. De exemplu, pot fi stabilite conexiuni pentru a comunica cu intrare digitală sau cu dispozitive de ieşire, precum alarme de incendiu sau sisteme de avertizare pe bază de lumină.

Funcţie de programare

Programe de funcţionare flexibile zilnice, săptămânale sau sezoniere pot fi configurate uşor cu ajutorul automatizării, în conformitate cu cerinţele de confort care pot varia în funcţie de necesităţile utilizatorilor. Se pot configura maximum trei orare zilnice diferite. De asemenea, pot fi definite maximum 10 programe săptămânale, iar acest program poate fi atribuit în mod special unei perioade specifice a anului. (de ex., 1 mai-30 septembrie mod de răcire, mod vacanţă etc.)

Soluţii de control extinse

Maximum 8 circuite cu agent frigorific sau 32 de unităţi exterioare sau 64 de unităţi interioare pot fi comandate de la panoul de comandă central prin intermediul unui port XYE. O placă de expansiune AC-EXP, care poate fi achiziţionată ca accesoriu opţional, permite controlarea a maximum 128 de unităţi exterioare şi 256 de unităţi interioare printr-un total de 4 porturi XYE. Comunicarea dintre unităţile exterioare şi interioare se efectuează prin protocolul PQE.

Compararea funcţiilor automatizărilor individuale


Detaliile funcţiilor

Dimensiuni (lxhxa) mm

Comandă pornire/oprire

Selectarea modului de funcţionare (răcire, încălzire, dezumidificare, ventilator)

Controlul reglării temperaturii

Afişează valoarea temperaturii încăperii pe ecranul principal

Afişează data/ora pe ecranul principal

Afişează valoarea temperaturii aerului pe ecranul principal

Iluminarea de fundal cu LED-uri a unităţii interioare poate fi stinsă

Mod silenţios pentru noapte

Mod de repaus

Blocarea butoanelor (blocare pentru copii)

Ecran cu LED-uri retroiluminat

Avertisment pentru curăţarea filtrului

Comandă ventilator cu şapte trepte de viteză

Oscilaţie automată (dacă această funcţie este disponibilă la unitatea interioară)

Comandă de oscilaţie în cinci trepte (dacă această funcţie este disponibilă la unitatea interioară)

Funcţie de adresare a unităţii

Comunicare bidirecţională

Control de grup (până la 16 unităţi interioare)

Setare comandă principală sau secundară

Programator zilnic

Programare săptămânală

Tranziţie automată la ora de vară-iarnă

Funcţia Follow me (Urmăreşte-mă)

Mod Eco

Două niveluri diferite de privilegii (utilizator-tehnician)

Afişarea istoricului codurilor defecţiunilor

Acces la detaliile codurilor defecţiunilor

Diferite opţiuni lingvistice (turcă, engleză, germană, franceză, spaniolă, rusă)

Contact uscat integrat

Afişarea parametrilor sistemului

Setarea activă/pasivă a modurilor de funcţionare

Mod în deplasare

Mod de răcire puternică/încălzire puternică

Setarea presiunii statice externe (dacă această funcţie este disponibilă la unitatea interioară)

Informaţii de contact a service-ului autorizat

Rând cu informaţii sensibile la context

Posibilitate de limitare a temperaturilor minime şi maxime setate

Alimentare cu energie prin cablul de comunicaţii folosind tehnologia Power over Bus (energie prin magistrală)

ARC C IR

47x170x25


X


X

Cu un interval de 0,5 sau 1 °C


X

-


-


X

X

-

X

X

-

X


X


X


X

-

-


-

X

-

-

X

X

-


-


-


-

-


-

-

-

--

-

-


-


-

ARC C

123x101x25


X


X

Cu un interval de 0,5 °C


X

X


X


X

X

X

X

X

X

X


X


X


X

X

X


X

X

X

X

X

X

X


X


X


X

-


X

X

X

XX

X

X


X


X

ARC H

123x120x25


X


X

Cu un interval de 0,5 °C


X

-


X


X

X

X

-

X

X

X


-


-


X

X

-


-

X

-

-

X

-

X


X


X


X

X


X

X

-

-X

X

X


X


X